วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ = Area based development research journal Area based development research journal - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557- - เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม. - ราย 2 เดือน - ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (ม.ค.-ก.พ.2557)

1906-3628


การพัฒนาชุมชน--ไทย--วารสาร.
การพัฒนาชนบท--ไทย--วารสาร.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter