เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์ / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557. - 232 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

เรียบเรียงจากโครงการ "คู่มือประชาชนรู้ทันคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์" ลงรายการโดยใช้ข้อมูลจากฉบับพิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557.

บรรณานุกรม.

9786163290342 : ; 195 บาท


การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง--รวมเรื่อง.
การทุจริตและประพฤติมิชอบ--ไทย.
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ.

JQ1745.A55C6 ม73 2557

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter