จินแสง ธารีสาร, 2512-

การมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบริษัทกาสะลองเซรามิคส์ จำกัด = Participation of the employees for promotion of safety activity at work in Kasalong Ceramics Co.Ltd. / Participation of the employees for promotion of safety activity at work in Kasalong Ceramics Co.Ltd. จินแสง ธารีสาร. - 2554. - [ก]-ญ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [89]-91.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
บริษัทกาสะลองเซรามิคส์--พนักงาน--มาตรการความปลอดภัย.


การศึกษาอิสระ--สาธารณสุขศาสตร์.
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม.

IS วส 1 จ63 2551
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter