พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ)

ประวัติวัดในจังหวัดนครปฐม / พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ) และ พระครูสุธีเจติยานุกูล (รุ่ง กตปุญโญ). - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม คณะสงฆ์วัดไร่ขิง พระอารามหลวงวัดประปฐมเจดีย์, 2556. - 198 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27 ซม.

9786163483140 ;


วัด--ไทย--นครปฐม.
วัด--ประวัติ.--ไทย

BQ6337.N3 พ46 2556

พระครูสุธีเจติยานุกูล (รุ่ง กตปุญโญ)
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter