หัสภพ ตั้งมหาเมฆ.

ศิลปะไทยร่วมสมัย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ = Thai contemporary art Chalermchai Kositpipat / ผู้เขียน, หัสภพ ตั้งมหาเมฆ ; ถ่ายภาพ, นิติกร กรัยวิเชียร ; แปล, มานิตา ศรีสิตานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2556. - 247 หน้า : ทั้งหมดเป็นภาพประกอบสี, ภาพคน ; 31 ซม.


เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

9786163873088 ;


เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, 2498- --ผลงาน.


วัดร่องขุ่น.


ศิลปกรรมไทย.
ศิลปกรรมไทยกับพุทธศาสนา.
จิตรกรรมพุทธศาสนา--ไทย.

ND1023.ฉ4 ห65 2556

นิติกร กรัยวิเชียร. มานิตา ศรีสิตานนท์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter