จับชีพจรประเทศไทย = A nation in decline? / ทีมงานบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำ, เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ... [และคนอื่น ๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556. - 271 หน้า : ภาพประกอบ, ภาพคน ; 24 ซม.


ธรรมรัฐ.
การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย--ภาวะสังคม.

JF1358.T5 จ62 2556

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter