ปาลิตา เอื้ออังกูร.

ดอกไม้ไทยในวรรณคดี / ผู้เขียน, ปาลิตา เอื้ออังกูร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : Good Choice, 2555. - 288 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 2555.

บรรณานุกรม: หน้า 288.

9786167619408 : ; 230 บาท


ดอกไม้--ไทย.
ดอกไม้ในวรรณคดี.

SB406.T5 ป64 2555
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter