สุทิติ ขัตติยะ.

หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ = Principle of broadcasting / สุทิติ ขัตติยะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง, 2555. - [12], 308 หน้า : ภาพประกอบ, ภาพคน ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

9786162350917 : ; 249 บาท


วิทยุกระจายเสียง.
โทรทัศน์กระจายเสียง.

HE8689.4 ส74 2555
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter