ก้อง เกียรติวิชญ์.

สร้างธุรกิจส่วนตัวด้วยไอเดียสร้างสรรค์ : วิธีเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นความร่ำรวย / ก้อง เกียรติวิชญ์. - นนทบุรี : ธิงค์ บียอน บุ๊คส์, 2556. - 254 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786162363375 ;


การจัดการธุรกิจ.
ความสำเร็จทางธุรกิจ.

HD37.T5 ก52 2556
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter