ซื่อสัตย์ สุจริตตามรอยพ่อ / บรรณาธิการ, สิรินทร ชุมวรฐายี. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2555. - 100 หน้า, 26 แผ่นภาพ : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

9789747644739 ;


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระราชกรณียกิจ.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระราชดำรัส.

DS586 ซ6 2555

สิรินทร ชุมวรฐายี,
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter