พงษ์ธร ธัญญสิริ.

การบริหารและการพัฒนาระบบงานตำรวจ / พงษ์ธร ธัญญสิริ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555. - 206 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า [147]-154.


ตำรวจ--การบริหาร.
ตำรวจ--การจัดการ.
ตำรวจ--การทำงาน.
การทำงาน--การจัดการ.

HV8031 พ25 2555
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter