ชุดความรู้โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นเลิศขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2549-2550 / โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นเลิศขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2549-2550 นักวิจัย, จินดา ขลิบทอง ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. - 57 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.


บริการสังคม--วิจัย.--ไทย

HV40 ช73 2552

จินดา ขลิบทอง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter