ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

รายงานการวิจัยเรื่องสุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน = Aesthetics and people's politics / สุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน โดย ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - xii, 543 หน้า ; 26 ซม. - โครงการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ลำดับที่ 3 . - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. โครงการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ; ลำดับที่ 3. .


การมีส่วนร่วมทางการเมือง--วิจัย.--ไทย
สุนทรียศาสตร์--แง่การเมือง.

JQ1749.A15 ช94 2552
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter