ชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human resource management / [videorecording] = การบริหารทรัพยากรมนุษย์ [videorecording] Human resource management [videorecording] บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2554] - 1 แผ่น (95 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

การเรียนการสอน E- learning ผ่านระบบ D4L+P / ส่งศรี อินไข่ (95 นาที).


Digital Video Disc (DVD)


การเรียนการสอนผ่านเว็บ.

av STOU 33715 GT DVD-T 55/002

ส่งศรี อินไข่.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter