อมรฤทธิ์ บุญศรี.

˔สอนเล่นกีตาร์เพลงพระราชนิพนธ์ [videorecording] / อมรฤทธิ์ บุญศรี. - กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554. - 2 แผ่น (134 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + หนังสือ 1 เล่ม ([6], 31, [3] หน้า)

v.1. Introduction -- พรปีใหม่ -- ความฝันอันสูงสุด -- ไกลกังวล -- ยิ้มสู่ -- ดวงใจกับความรัก -- ชะตาชีวิต -- ใกล้รุ่ง -- สายฝน (81 นาที) -- v.2. แสงเทียน -- เมื่อโสมส่อง -- แสงเดือน -- ลมหนาว -- แก้วตาขวัญใจ -- ยามเย็น -- อาทิตย์อับแสง -- Living (53 นาที).

สื่อการสอนจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงพระปรีชาด้านดนตรี และเผยแพร่วิธีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน 15 เพลง.


Digital Video Disc (DVD)

9786165270595 (pbk.) ;


กีตาร์--การสอนด้วยสื่อ.
ดนตรีสากล--การสอนด้วยสื่อ.
ดนตรีบรรเลง.
โน้ตเพลง.
เพลงพระราชนิพนธ์.

av DVD 00571
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter