วิษณุ เครืองาม.

หลังม่านการเมือง / วิษณุ เครืองาม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2554. - 365 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม. - เรื่องเล่าจากเนติบริกร ; ชุดที่ 3 . - เรื่องเล่าจากเนติบริกร ; ชุดที่ 3. .

9789740208440 : ; 250 บาท


การบริหารรัฐกิจ--ไทย.
รัฐบาล--ไทย.


ไทย--การเมืองและการปกครอง--รวมเรื่อง.

JQ1745 ว65 2554
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter