วิษณุ เครืองาม.

เล่าเรื่องผู้นำ / วิษณุ เครืองาม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2554. - 316 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม. - เรื่องเล่าจากเนติบริกร ; ชุดที่ 2 . - เรื่องเล่าจากเนติบริกร ; ชุดที่ 2. .

9789740208358 : ; 220 บาท


ผู้นำทางการเมือง--ไทย.
นายกรัฐมนตรี--ไทย.
นักการเมือง--ไทย.
ผู้นำ--ไทย.
การบริหารรัฐกิจ--ไทย.

JQ1746.Z13E9 ว65 2554
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter