พิมรพี ณัฐนิธิการัชต์, 2513-

ปัจจัยการดำเนินงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์ของร้านตัวแทนจำหน่ายในศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า สาขาประตูน้ำ = Factors affecting the computer business management efficiency of the dealer shop inPantip Plaza Pratunam / Factors affecting the computer business management efficiency of the dealer shop inPantip Plaza Pratunam พิมรพี ณัฐนิธิการัชต์. - 2553. - [ก]-ญ, 116 แผ่น ; 30 ซม.

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [94]-96.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


การจัดการธุรกิจ.
การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ.

IS วจ 1 พ6544 2553
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter