พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ / ปิยนาถ บุนนาค ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. - 190 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 26 ซม. - หนังสือในโครงการสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับหนังสือใหม่ที่ทรงคุณค่า ; ลำดับที่ 2 . - หนังสือในโครงการสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับหนังสือใหม่ที่ทรงคุณค่า ; ลำดับที่ 2. .

บรรณานุกรม: หน้า [183]-190.

9789740328780 : ; 190 บาท


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระราชกรณียกิจ.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --การบริหารองค์ความรู้.


การบริหารรัฐกิจ.

DS586 พ46363 2554
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter