ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล.

Results-Based Management (RBM) = การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ / การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล. - กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2554. - 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 149-151.

9786167444062 : ; 170 บาท


การจัดการธุรกิจ.
การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ.

HD30.28 ป64 2554
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter