วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก = Rajamangala University of Technology Tawan-ok research journal. Rajamangala University of Technology Tawan-ok research journal. - ชลบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2551- - เล่ม ; 26 ซม. - ราย 6 เดือน - ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2551) -

1906-1889


มนุษยศาสตร์--วิจัย--วารสาร.
วิจัย--วารสาร.
มนุษยศาสตร์--วิจัย--วารสาร.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก--วารสาร.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. สถาบันวิจัยและพัฒนา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter