ชูศรี มีวงษ์อุโฆษ.

พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์เยอรมัน-อังกฤษ-ไทย = Deutsch-Englishch-Thai fachworterbuch der politikwissenschaft = German-English-Thai dictionary of political science / ชูศรี มีวงษ์อุโฆษ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553. - iv, 529 หน้า ; 21 ซม.

ดัชนี : หน้า 474-529.

9789742258467 : ; 320 บาท


รัฐศาสตร์--พจนานุกรม.

JA63 ช75 2553
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter