ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง : สถานะความรู้และทิศทางการวิจัย / โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และองค์กรภาคี ; คณะผู้วิจัย มัลลิกา มัติโก ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : สำนัก, 2553. - 138 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. - ชุดรวมผลงานวิจัยของสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) พ.ศ. 2550-2552 ; เล่ม 3 . - สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. ชุดรวมผลงานวิจัยของสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) พ.ศ. 2550-2552 ; เล่ม 3. .

บรรณานุกรม.

9789741113958 ;


โรคเรื้อรัง--วิจัย.--ไทย

RA644.8.T5 ร63 2553

มัลลิกา มัติโก.
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) และองค์กรภาคี.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter