สถานการณ์งานวิจัย และแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ / โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ; คณะนักวิจัย สุพัตรา ศรีวณิชชากร ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : สำนัก, 2553. - 130 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. - ชุดรวมผลงานวิจัยของสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) พ.ศ. 2550-2552 ; เล่ม 1 . - สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. ชุดรวมผลงานวิจัยของสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) พ.ศ. 2550-2552 ; เล่ม 1. .

9789741113941 ;


สาธารณสุขมูลฐาน--วิจัย.

RA440.85 ส36 2553

สุพัตรา ศรีวณิชชากร.
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. เครือข่ายนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter