วิทยา ชีวรุโณทัย.

พลัง CSR สู่องค์กรเป็นเลิศ : ฉบับ advanced / วิทยา ชีวรุโณทัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2553. - 177 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

9786167058320 : ; 190 บาท


ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ.

HD60 ว63 2553
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter