เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

การปฏิรูปวิธีคิดเชิงบูรณาการ คิดอย่างไรจึงคิดเป็น [videorecording] / โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. - กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2551. - 1 แผ่น (109 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - ชุดพัฒนาทักษะ . - ชุดพัฒนาทักษะ .

การคิด คือ การต้องออกแรงทางสมองเพื่อหาคำตอบ วางแผน หรือแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ คนเราคิดได้อย่างไร เริ่มจากตรงไหน อุปสรรคของการคิดที่มาจากทั้งตัวเราและสังคมคืออะไร ทำอย่างไรจึงคิดเป็น คิดครบ คิดรอบคอบ หาคำตอบได้ในดีวีดีแผ่นนี้.


Digital Video Disc (DVD)


ความคิดและการคิด.
ความคิดสร้างสรรค์.
ทักษะทางการคิด.

av DVD 00237
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter