ภาคภูมิ ฤกขะเมธ.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดตาก / ภาคภูมิ ฤกขะเมธ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552. - 167 หน้า : แผนที่ ; 19 ซม. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 16 . - สถาบันพระปกเกล้า. ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 16. .

บรรณานุกรม: หน้า 161-167.

9789744494191 : ; 115 บาท


นักการเมือง--ไทย--ตาก.
การเลือกตั้ง--ไทย--ตาก.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--ตาก.--ไทย
การปกครองท้องถิ่น--ไทย--ตาก.

JQ1749.A53T3 ภ6 2552
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter