อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์.

ร้องเพลงได้จำศัพท์แม่น Phrasal verb song / [videorecording] = Phrasal verb song [videorecording] อิสรกุล เดวิด ถมังรักษ์สัตว์. - กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552. - 2 แผ่น (126 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + หนังสือ 1 เล่ม.

v.1. (66 นาที) : Introduction (2.44 นาที) -- เพลง Go (12.28 นาที) -- เพลง Come (9.31 นาที) -- เพลง Get (11.46 นาที) -- เพลง Put (12.15 นาที) -- เพลง Look (17.46 นาที) -- v.2. (60 นาที) : เพลง Take (9.01 นาที) -- เพลง Give (10.31 นาที) -- เพลง Keep (14.03 นาที) -- เพลง Pass (10.46 นาที) -- เพลง Run (15.9 นาที).

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการนำทำนองเพลงดังมาดัดแปลงเนื้อร้องเพื่อสอดแทรกคำศัพท์ Phrasal verb พร้อม ๆ กับแสดงท่าทางประกอบ.


Video CD.

9786165270175 (pbk.) ;


ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์--การสอนด้วยสื่อ.
เพลง--การสอนด้วยสื่อ.

av VCD 01590
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter