บูรชัย ศิริมหาสาคร.

เรื่องเล่าเร้าพลัง ในชุมชนนักปฏิบัติ = Storytelling in CoP / บูรชัย ศิริมหาสาคร, พัดชา กวางทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552. - 295 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ ; เล่ม 5 IDEA can do ; v.5 . - มุขบริหารสู่การเป็นผู้นำ ; เล่ม 5. IDEA can do ; v.5. .

บรรณานุกรม.

9786165080477 : ; 200 บาท


การบริหารองค์ความรู้.

HD30.2 บ74 2552
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter