กว่าจะเป็นวิศวกร [videorecording] / บริษัทเจ เอส แอล, บริษัททีวีบูรพา ; ประสาน อิงคนันท์, นิโลบล ยะกันมูล, ภัทราพร สังข์พวงทอง, ดำเนินรายการ. - กรุงเทพฯ : บริษัททีวีบูรพา, 2552. - 2 แผ่น (73 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - กบนอกกะลา .

รายการกบนอกกะลา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Modernine TV ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 - 21.30 น.

1. แผ่นที่ 1. กว่าจะเป็นวิศวกร ตอนที่ 1 (36 นาที) -- 2. แผ่นที่ 2. สัตวแพทย์ 2 กว่าจะเป็นวิศวกร ตอนที่ 2 (37 นาที).

อำนวยการผลิต, ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ] ; ที่ปรึกษาด้านการผลิต, สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ, ประสาน อิงคนันท์ ; ควบคุมและดูแลการผลิต, ภัทราพร สังข์พวงทอง. อำนวยการผลิต, ลาวัลย์ กันชาติ ... [และคนอื่น ๆ] ; ที่ปรึกษาด้านการผลิต, สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ, ประสาน อิงคนันท์ ; ควบคุมและดูแลการผลิต, ภัทราพร สังข์พวงทอง.

กบนอกกะลา กลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพ และอาชีพนี้ถือเป็น 1 ใน 5 ของอาชีพในฝันของเด็กไทย นั่นก็คือ "วิศวกร" นายช่างใหญ่ผู้ทำหน้าที่สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สร้างความเจริญและแข็งแกร่งให้แก่บ้านเมือง เป็นฟันเฟืองสำคัญในระบบอุตสาหกรรม และคิดค้นประดิษฐ์และพัฒนาข้าวของเครื่องใช้ และเครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันรอบๆ ตัวเรา แต่กว่าที่คน ๆ หนึ่งจะก้าวไปเป็นวิศวกรกรมืออาชีพได้นั้น จะต้องผ่านการเรียนที่ยากง่ายสักแค่ไหน และการเป็นวิศวกรที่ดีและประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องทำอย่างไร.


Video CD (VCD).


มีบทบรรยายภาษาไทยเพื่อโอกาสในการรับชมของผู้พิการทางการได้ยิน.


วิศวกรรมศาสตร์--การศึกษาและการสอน.
วิศวกร.
วิศวกร--การทำงาน.
นักศึกษาวิศวกรรม.

av VCD 01483

ประสาน อิงคนันท์. นิโลบล ยะกันมูล. ภัทราพร สังข์พวงทอง.
บริษัทเจ เอส แอล. บริษัททีวีบูรพา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter