อภิชาติ สิริผาติ.

ทำเอง เป็นเอง เพิ่มกำไร / อภิชาติ สิริผาติ. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552. - 205 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.

9789742129255 ;


ธุรกิจขนาดย่อม--การจัดการ.
การจัดการธุรกิจ.

HD2346.T5 อ462 2552
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter