ณัฐวิทย์ ณ นคร.

In the eye of power : ปฐมบทแห่งความโชติช่วงของพลังไทย / ณัฐวิทย์ ณ นคร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - สมุทรปราการ : ชาร์มมิ่ง เนเจอร์, 2551. - 152 หน้า ; 21 ซม.

9789745926141 ;


บริษัทปตท.--การจัดการ.


อุตสาหกรรมปิโตรเลียม--ไทย.
อุตสาหกรรมพลังงาน--ไทย.
เชื้อเพลิง.
การจัดการธุรกิจ.

HD9576.T52 ณ63 2551
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter