สันติสุข โสภณสิริ.

80 ปี นายแพทย์อมร นนทสุต : เพชรจรัสแสงแห่งวงการสาธารณสุขไทย / สันติสุข โสภณสิริ, บรรณาธิการ/ผู้เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [นนทบุรี] : โครงการตำรา สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย, 2552. - 407 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), ภาพคน ; 29 ซม.

9789746427210 ;


อมร นนทสุต, 2471


อนามัยชุมชน.
สาธารณสุข--ไทย.

R612.อ4 ส63 2552
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter