รายงานการวิจัย(ฉบับย่อ)เรื่องนนทบุรีศึกษา : ด้านการศึกษา = Nonthaburi studies : education / นนทบุรีศึกษา : ด้านการศึกษา Nonthaburi studies : education โดย สมคิด พรมจุ้ย ... [และคนอื่น ๆ]. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. - 50 แผ่น ; 30 ซม. - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; เล่มที่ 71 (เดือนธันวาคม 2551) . - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา. เอกสารเผยแพร่ ; เล่มที่ 71 (เดือนธันวาคม 2551) .

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 50.


การจัดการศึกษา--ไทย--นนทบุรี.
การศึกษา--วิจัย.

LB1028 ร646 2551

สมคิด พรมจุ้ย,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter