วิภาส ทองสุทธิ์.

การบริหารจัดการที่ดี = Good governance / วิภาส ทองสุทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : อินทภาษ, 2551. - [ก]-(ฌ), 303 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 243-250.

9789741602889 ;


การบริหารรัฐกิจ--ไทย.
ธรรมรัฐ.

JF1358.T5 ว646 2551
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter