ศศิดารา สิงหเนตร.

บทสรุปผู้บริหาร รายงานการวิจัยการขายบริการทางเพศผ่านห้องสนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Sale of sex service through internet chat rooms / การขายบริการทางเพศผ่านห้องสนทนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Sale of sex service through internet chat rooms ศศิดารา สิงหเนตร. - [ม.ป.ท.] : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2551. - 21 แผ่น ; 30 ซม.


การค้าประเวณี--ไทย.
การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต.
กลุ่มสนทนาออนไลน์.

HQ242.55.A5 ศ56บ3 2551
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter