พลวัตของชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี : มิติทางนิเวศวัฒนธรรม / โดย เสาวภา พรสิริพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. - 342 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม: หน้า 336-341.

9789743039430 ;


ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี (นครปฐม)--ความเป็นอยู่และประเพณี--วิจัย.


สังคมวิทยาชนบท--วิจัย.--ไทย--นครปฐม


นครปฐม--ความเป็นอยู่และประเพณี--วิจัย.
นครชัยศรี (นครปฐม)--ประวัติ--แง่สังคม.

DS589.N3 พ45 2551

เสาวภา พรสิริพงษ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter