พร้อมบุญ พานิชภักดิ์.

พัฒนาในงานพัฒนา = Development in development / ผู้เขียน, พร้อมบุญ พานิชภักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักษ์ไทย, 2550. - 335 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.

9789747291551 ;


องค์กรพัฒนาเอกชน--ไทย.
การพัฒนาชนบท.
ชุมชน.

HV48 พ45 2550
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter