อุปกิตศิลปสาร, พระยา (นิ่ม กาญจนชีวะ), 2442-2484.

ภาษาไทยกับคำประพันธ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : แม่โพสพ, 2548. - 78 หน้า ; 18 ซม.

974932515X ;


ภาษาไทย--การใช้ภาษา.
การแต่งคำประพันธ์.

PL4177 อ64 2548
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter