ปารเมศร์ รัชไชยบุญ.

"กูรู้" / ปารเมศร์ รัชไชยบุญ, เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : BrandAgebook, 2550. - 207 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.

9789740923862 ; 9740923860 ;


การจัดการธุรกิจ.
ความสามารถทางการบริหาร.
การจัดการ.

HD30.2 ป64 2550
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter