สมบัติ การจนารักพงศ์.

เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด / สมบัติ การจนารักพงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2545. - 91 หน้า ; 26 ซม.

974908358X ;


ทักษะทางการคิด.
การสอน.

LB1027.4 ส53 2545
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter