สนุกกับรูปทรง [videorecording]. - กรุงเทพฯ : บริษัทแมจิก คิดส์, 2549. - 1 แผ่น (30 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - วีซีดีชุดสนุกรู้ สนุกเรียน .

รางวัลเพลงดีเด่นสำหรับเยาวชน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ. รายการ " สนุกรู้ สนุกเรียนกับแมจิก คิดส์ "

สนุกกับการเรียนรู้รูปทรงต่าง ๆ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเกมทบทวนและทดสอบ ที่ทำให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย.


VCD.


เพลงสำหรับเด็ก.
เพลง--การศึกษาและการสอน.

av VCD 01292
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter