บุญเลิศ สายสนิท.

ชะลอวัยอย่างได้ผล [sound recording] / โดย บุญเลิศ สายสนิท. - กรุงเทพฯ : โครงการผู้จัดการสุขภาพ, 2549. - 1 แผ่น (66 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

บันทึกเสียงการบรรยายเรื่องชะลอวัยอย่างได้ผล โดย บุญเลิศ สายสนิท งานอุทยานอนุรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2549 ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์.


Audio CD.


การออกกำลังกาย.
สุขภาพ.
อนามัย.

av CDA 00044
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter